10
دسامبر

اورژانس تهران

نصب استیکر و شبرنگ بر روی شیشه بیرونی مرکز اورژانس تهران