01
فوریه

بستنی سوریسو ژلاتو ( لبخند )

چاپ و نصب مش، استیکر و روز رنگ بر روی دیوار داخلی و شیشه بیرونی فروشگاه بستنی لبخند