10
نوامبر

فروشگاه میکی و مینی

نصب استیکر بر روی شیشه بیرونی فروشگاه میکی و مینی