04
آگوست

گروه بازرگانی ثقفی شعبه سه

برش و نصب استیکر بر روی کرکره برقی فروشگاه گروه بازرگانی ثقفی – شعبه سه