04
آگوست

گروه بازرگانی ثقفی شعبه یک

برش و نصب استیکر بر روی کرکره برقی فروشگاه گروه بازرگانی ثقفی – شعبه یک