04
آگوست

صافکاری و نقاشی واروژ

برش و نصب شبرنگ و روز رنگ بر روی شیشه های درب مجموعه صافکاری و نقاشی واروژ