10
نوامبر

فروشگاه مرکزی سامسونگ

برش و نصب شبرنگ بر روی شیشه بیرونی فروشگاه مرکزی سامسونگ