04
آگوست

هتل شهریار

برش و نصب شبرنگ و روز رنگ بر روی درب ورودی هتل شهریار