برش شبرنگ با کاتر پلاتر

برش شبرنگ و روز رنگ
چاپ

برش شبرنگ و روز رنگ

شبرنگ و روز رنگ متریالی پلاستیکی هستند که بصورت پشت چسبدار در بازار عرضه می شوند. از شبرنگ و روز رنگ برای نوشتن عبارات و