09
مارس

نصب تبلیغات بر روی کرکره برقی

صاحبان کسب و کاری که ورودی فروشگاه یا مغازه شان روبروی خیابان ها و محل عبور و مرور است و کرکره برقی دارند، عموما تمایل دارند زمانی که فروشگاهشان...

ادامه مطلب