چاپ لیبل فوری

چاپ لیبل
چاپ

چاپ لیبل

لیبل ها کاغذهایی در سه نوع مات و براق و شیشه ای هستند که بصورت پشت چسبدار در بازار موجود هستند و بصورت یکرو قابلیت