04
آگوست

زرین سازان پارسه

نصب استیکر مشکی و برش و نصب شبرنگ و روز رنگ بر روی درب ورودی زرین سازان پارسه