04
آگوست

کافه نایریکا

چاپ، برش و نصب استیکر بر روی شیشه بیرونی کافه نایریکا