10
نوامبر

مجموعه Phinix

نصب و برش استیکر و شبرنگ و روز رنگ بر روی دیوار و شیشه ها و همچنین دودی کردن شیشه های مجموعه Phinix