10
دسامبر

کافه رستوران کره ای مهر و ماه

برش و نصب روز رنگ و شبرنگ بر روی کرکره برقی کافه رستوران کره ای مهر و ماه میدان فلسطین